Projektowanie Ogrodów

"‍Każdy, kto myśli, że ogrodnictwo zaczyna się wiosną, a kończy jesienią, przegapia najlepszą część roku albowiem ogrodnictwo zaczyna się w styczniu od marzenia" J. Nuese.

Wykonanie projektu jest podzielone na trzy etapy:

 1. Uzgodnienia wstępne
 2. Przygotowanie koncepcji
 3. Opracowanie projektu wykonawczego

1. Uzgodnienia wstępne - etap dotyczy pozyskania informacji niezbędnych do wykonania projektu:

 • obmiar terenu lub mapa,
 • zdjęcia budynku,
 • zdjęcia sąsiednich działek, szczególnie jeżeli chcemy zasłonić widok z okien sąsiednich działek
 • podłączenia mediów czyli gdzie są w przyszłym ogrodzie instalacje podziemne lub naziemne.

2. Koncepcja -  przygotowanie wstępnego zarysu ogrodu

Przygotowuję 2 lub 3 koncepcje, żeby była możliwość wyboru.

Pokazuję wizualizację każdej z nich, łatwiej można sobie wyobrazić jak   ogród będzie wyglądał.

Koncepcja obejmuje:

 • układ ścieżek, wskazanie proponowanego materiału typu kostka, żwir, grys
 • układ nasadzeń ze wskazaniem wysokości poszczególnych rabat, dominujących roślin,
 • propozycje małej architektury, oświetlenia itp.

Po wyborze konkretnej koncepcji, uwzględniam zmiany i uwagi, nanoszę na koncepcję i przygotowuję wizualizację wybranej koncepcji.

3.  Projekt wykonawczy -  etap polega na opracowaniu projektu  ogrodu.

Po akceptacji przystępuję do rysunków projektowych.

Przedstawiam gotowy projekt ogrodu, który zawiera:

 • projekt nawierzchni – wybrana kostka, płyty czy żwir itp. z podaniem powierzchni, ilości
 • projekt nasadzeń - wykaz roślin z podaniem nazwy polskiej i łacińskiej oraz ilości i odległości sadzenia
 • schemat nawodnienia
 • mała architektura – altany, pergole, czy zbiorniki wodne, zależne od decyzji właścicieli
 • wymagania roślin zaprojektowanych w ogrodzie (jak należy się nimi opiekować)

Projekty zieleń publiczna – osiedlowa, obsadzenie parkingów, tereny wokół zakładów pracy, tereny deweloperskie itp.

Opracowanie podstawowe obejmuje projekt nasadzeń z wykazem gatunkowym i ilościowym, określenie gęstości nasadzeń bylin i krzewinek. Może także obejmować wykonanie kosztorysu w zakresie zieleni.

Projektuję również  place zabaw i inne elementy zagospodarowania terenu wymagane w danym opracowaniu.

Dokumentację rysunkową wykonuję w Auto-Cadzie.