Projekty

Każdy, kto myśli, że ogrodnictwo zaczyna się wiosną, a kończy jesienią, przegapia najlepszą część roku, albowiem ogrodnictwo zaczyna się w styczniu od marzenia.
Josephine Neuse

Otwock Osiedle

21.1.2023

Projekt obejmuje zagospodarowanie terenu wokół powstającego budynku wielorodzinnego.

Dominująca jest  kostka jasnoszara, dla urozmaicenia dodano pas o kolorze antracytu.  Ten pas łączy kostkę ścieżki z kostką na placu zabaw, gdzie wybrano o kolor jura – jako podstawowy w tym obszarze.

Wszystkieurządzenia i elementy wyposażenia placu zabaw zostały zaprojektowane zgodnie z normą.


Ze względu na charakter obiektu – budynek wielorodzinny –podstawowym kryterium doboru roślin była ich wytrzymałość na warunki środowiskowe,minimalna pielęgnacja oraz dostępność w szkółkach.

Zgodnie z wytycznymi Inwestora układ nasadzeń jest prosty, a wybrane rośliny są mało wymagające,dobrze zimujące, a ich konserwacja jest minimal